Přednáškový blok I. – Elektrofyziologie u onemocnění míchy a páteře

 

EMG u radikulopatií horních končetin a diferenciální diagnostika

Adamová B.

EMG u radikulopatií dolních končetin a diferenciální diagnostika

Voháňka S.

Přínos a limitace evokovaných potenciálů u onemocnění páteře

Vlčková E.

Intraoperační neurofyziologická monitorace v ortopedii a spondylochirurgii aneb může neurolog pomoci spondylochirurgovi na operačním sále?

Němec M.

Přednáškový blok II. – Analgetika a vše kolem nich

 

Neopioidní analgetika z pohledu farmakologa

Kotolová H.

Opioidní analgetika z pohledu farmakologa

Nováková J.

Farmakoterapie bolestí zad: diskrepance mezi medicínou založenou na důkazech a rutinní klinickou praxí

Bednařík J.

Přednáškový blok III. – Bolesti páteře

 

Management akutních bolestí páteře: doporučený postup versus běžná praxe

Adamová B.

Co se může skrývat za akutní bolestí páteře – kazuistiky

Kopáčik R.

Hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad

Andrašinová T.

Predikují nálezy na MR neuropatickou bolest u pacientů chronickou nespecifickou bolestí dolní části zad?

Vagaská E.

Přednáškový blok IV. – Varia I.

 

Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky – první zkušenosti

Máca K., Smrčka M., Navrátil O.

Poznámky k bolestivým stavům po operacích páteře

Chaloupka R., Ryba L.

Operační léčení úrazů páteře – dlouhodobé výsledky

Ženčica P.

Využití a aplikace Kolagenových injekcí v každodenní praxi neurologa

Kozlová L.

Přednáškový blok V. – Revmatologická onemocnění a páteř

Denzitometrie

Miklošová B., Poláčková M. J.

Osteoporóza a jej dôsledky v oblasti axiálneho skeletu

Masaryk P.

Difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza

Tribulová E., Ursínyová U., Rybár I.

Postihnutie krčnej chrbtice pri zápalových reumatických chorobách

Rybár I., Tribulová E., Ursínyová U.

Přednáškový blok VI. – Varia II.

 

Mechanika dýchání při prohloubení kyfotického zakřivení hrudní páteře pro osteoporotickou frakturu

Botíková D.

Analýza pádov u pacientov liečených v kúpeľoch Piešťany

Kolníková V., Tribulová E., Ursínyová U., Zimanová V., Rybár I.

Syndrom m. piriformis

Kadaňka Z.