POZVÁNKA (pdf)

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás pozval k účasti na VII. Spinálním kongresu, který se koná ve dnech 6.–7. prosince 2018 opět v Brně v kongresovém centru hotelu Holiday Inn. Začátek Adventu se ukázal jako nejvhodnější období, uzavíráme jím zpravidla nabitou podzimní kongresovou sezónu. Byli bychom rádi, kdyby se toto datum stalo nedílnou součástí vašich papírových i elektronických diářů.

V letošním roce jsme zvolili jako jedno ze základních témat osteoporózu. Jde o chronické onemocnění, které se charakteristicky prolíná řadou odborností a pacientům významně zhoršuje kvalitu života.
Dalším okruhem, který jsme vybrali je elektrofyziologie u onemocnění míchy a páteře. Jde o širokou problematiku od běžné EMG diagnostiky a diferenciální diagnostiky radikulopatií až po peroperační monitoraci při operacích páteře a míchy. Radikulopatie jsou vedle kompresních neuropatií nejčastější indikací k EMG vyšetření a ne vždy dosažené informace odpovídají vynaloženému úsilí.

Analgetická terapie je každodenní praxí každého z nás. Proto jsme tento evergreen zařadili opět jako jedno z hlavních témat. V současnosti je řada analgetických postupů přehodnocována jak z hlediska bezpečnosti a nežádoucích účinků, tak i medicíny založené na důkazech. Epidemie závislosti na opiátech, kterou v některých zemích spustila masová preskripce těchto léků, ukazuje, že je třeba se tímto tématem trvale zabývat.

Příležitost dostanou i zajímavé kazuistiky. Jde o silný edukační nástroj, zvláště v případě méně běžných situací. Většina z nás jistě potvrdí, že si celý život pamatuje některé komplikované nebo vzácné případy onemocnění mnohem lépe než suché učebnicové popisy.

Těším se, že kongres opět trochu přispěje k poznání a edukaci a doufám, že Vás nabídnutá témata zaujala a setkáme se opět v prosinci v Brně.


prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
za programový výbor kongresu